Với dịch vụ tư vấn thuế, khách hàng sẽ được công ty chúng tôi cung cấp:

– Văn bản pháp luật về thuế mới ban hành;

– Hướng dẫn áp dụng văn bản pháp luật thuế phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tư vấn các vấn đề về thuế có liên quan theo yêu cầu của doanh nghiệp dưới các hình thức qua điện thoại, Fax, email, cuộc họp;

– Hỗ trợ soạn thảo văn bản trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc khi áp dụng chính sách thuế;

– Tư vấn thuế trong trường hợp doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra thuế;

– Tư vấn về áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, các biễu mẫu chứng từ kế toán, phương pháp hạch toán kế toán …

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *