Định kỳ hàng tháng, quý hoặc năm tùy theo nhu cầu của khách hàng, công ty chúng tôi sẽ soát xét toàn bộ hồ sơ khai thuế. Việc soát xét được tiến hành trên cơ sở xem xét, so sánh, đối chiếu hồ sơ khai thuế, hóa đơn, chứng từ, tài liệu kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính với chế độ chính sách thuế hiện hành nhằm mục đích:

– Phát hiện các lỗi chưa tuân thủ pháp luật thuế;

– Tư vấn để điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế;

– Hạn chế thấp nhất rủi ro về thuế cho khách hàng.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *