Với dịch vụ này, công ty chúng tôi sẽ lập các thủ tục về thuế theo yêu cầu của khách hàng như:

– Đăng ký thuế;

– Lập tờ khai thuế;

– Lập quyết toán thuế;

– Lập hồ sơ hoàn thuế;

– Lập hồ sơ miễn giảm thuế;

– Lập hồ sơ áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần;

– Lập bảng lương trong đó có tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tính thuế thu nhập cá nhân;

– Các thủ tục về thuế khác.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *