Với dịch vụ này, quý khách hàng sẽ được công ty chúng tôi cung cấp:

– Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán;

– Kết xuất dữ liệu sổ kế toán chi tiết, sổ cái để lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế;

– Đảm bảo số liệu sổ sách kế toán phù hợp với hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *