Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh và hội nhập với nền kinh tế thế giới cùng với tiến trình đó là có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập và hoạt động kinh doanh. Một trong những vần đề quan trọng nhất mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm trong quá trình hoạt động và phát triển của mình là làm sao để hiểu và áp dụng đúng: đó chính là lĩnh vực thuế.

Để giúp doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng đúng chính sách thuế, từ năm 2006, Nhà nước Việt Nam đã xây dựng cơ chế quản lý thuế mới trong đó có thành lập bộ phận “Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế” với mục đích là hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp. Tuy nhiên, với một lượng rất lớn doanh nghiệp có nhu cầu trong khi số lượng cán bộ thuế có hạn nên không thể đáp ứng hết được. Do đó, nhà nước phải cho phép đại lý thuế thành lập làm dịch vụ thủ tục về thuế cũng như tư vấn thuế để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đến ngày 29/11/2006, Quốc hội khóa 11 đã ban hành Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/07/2007 đã cho phép các cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định sẽ được thành lập đại lý thuế.

Đến ngày 16/03/2010, Tổng cục thuế mới cấp những chứng chỉ đầu tiên cho những cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại lý thuế.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Kiểm soát viên chính thuế và Ông Nguyễn Công Chờm, kiểm soát viên thuế đã nghỉ làm việc tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi được Tổng cục thuế cấp chứng chỉ hành nghề, đã quyết định thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Uy Minh.

Bài viết tương tự

1 Ý kiến

  1. Xin chào, đây là một bình luận
    Để bắt đầu với quản trị bình luận, chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, vui lòng truy cập vào khu vực Bình luận trong trang quản trị.
    Avatar của người bình luận sử dụng Gravatar.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *