Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Uy Minh đươc thành lập vào ngày 10/6/2010 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3501637807 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3 57 62 82                   Fax: 0254 3 57 62 92

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ thủ tục về thuế, tư vấn thuế.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay: Ông Đỗ Các Lân